Co to jest refrakcyjna wymiana soczewki?

Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE), inaczej wymiana soczewki bez zaćmy, jest planowym zabiegiem chirurgicznym stosowanym do korekcji różnych zaburzeń widzenia, nawet u osób bez zaćmy.

Technika chirurgiczna RLE jest odmianą standardowego zabiegu usunięcia zaćmy. Główną różnicą jest to, że RLE dąży do uzyskania wyraźnego widzenia u osób z wadą refrakcji (wadą wzroku / zaburzeniami zdolności oka do skupiania światła) przy braku zaćmy.

Dzisiaj RLE staje się coraz częściej wybieraną metodą korekcji starczowzroczności (prezbiopii), służącą ograniczeniu konieczności noszenia okularów korekcyjnych.

Renata Przemykwokalistka
Ambasador kampanii PanOptix®

Renata Przemykwokalistka
Ambasador kampanii PanOptix®

Co to jest refrakcyjna wymiana soczewki?

Refrakcyjna wymiana soczewki (RLE), inaczej wymiana soczewki bez zaćmy, jest planowym zabiegiem chirurgicznym stosowanym do korekcji różnych zaburzeń widzenia, nawet u osób bez zaćmy.

Technika chirurgiczna RLE jest odmianą standardowego zabiegu usunięcia zaćmy. Główną różnicą jest to, że RLE dąży do uzyskania wyraźnego widzenia u osób z wadą refrakcji (zaburzeniami zdolności oka do skupiania światła) przy braku zaćmy.

Dzisiaj RLE staje się coraz częściej wybieraną metodą korekcji starczowzroczności, służącą ograniczeniu konieczności noszenia okularów korekcyjnych.

Czy jestem kandydatem do zabiegu RLE z zastosowaniem
soczewki wewnątrzgałkowej PanOptix®?

Dodatkową korzyścią z poddania się zabiegowi RLE teraz jest to, że w przyszłości unikniesz zaćmy i konieczności poddania się zabiegowi jej usunięcia. Wynika to z tego, że podczas RLE twoja naturalna soczewka oka, której zmętnienie powoduje zaćmę, zostaje zastąpiona sztuczną soczewką wewnątrzgałkową.

Co należy wiedzieć przed zabiegiem refrakcyjnej wymiany soczewki (RLE)?

Przed zabiegiem zadbaj o to by jak najbardziej szczegółowo przedstawić okuliście swoje oczekiwania dotyczące jakości widzenia po operacji i zrozumieć jakie efekty są możliwe do osiągnięcia w Twoim przypadku. Wieloogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa, taka jak PanOptix®, może pomóc w osiągnięciu dobrego widzenia do bliży, odległości pośredniej i dali, zmniejszając tym samym zależność od okularów.