Mój wzrok po operacji

Dzięki soczewce AcrySof® IQ PanOptix® po zabiegu usunięcia zaćmy możesz ograniczyć potrzebę używania okularów.

Mój wzrok po operacji

Dzięki soczewce AcrySof® IQ PanOptix® po zabiegu usunięcia zaćmy możesz ograniczyć potrzebę używania okularów.

Jak długo mój wzrok będzie „wracać do normy” po zabiegu?

Większość osób po zabiegu usunięcia zaćmy w obu oczach w ciągu kilku dni po zabiegu stwierdza, że bez okularów widzi dobrze na bliską, pośrednią i daleką odległość. Zdarza się, że, mogą wystąpić pewne zaburzenia widzenia, szczególnie w słabym świetle. Oczekuje się jednak, że zaburzenia te znikną z czasem.

Po ustabilizowaniu się wzroku, soczewki wewnątrzgałkowe PanOptix® dzięki swojej konstrukcji pomogą Ci cieszyć się większością codziennych czynności bez konieczności nakładania okularów.

Dzięki temu swobodnie będziesz mógł:

Czytać książki i czasopisma

Wybierać dania z menu w restauracji

Przeglądać się w lustrze

Nosić okulary przeciwsłoneczne

Oglądać koncerty i wydarzenia sportowe

Czy kiedy będę mieć soczewkę wewnątrzgałkową AcrySof® IQ PanOptix®, będę widzieć tak, jak po trzydziestce, zanim pojawiła się konieczność sięgania po okulary do czytania?

Nie ma soczewki wewnątrzgałkowej, która idealnie naśladuje młode oko. Jednak soczewki trójogniskowe nowej generacji oferują najnowsze osiągnięcia w dziedzinie optyki. Zostały zaprojektowane tak, aby dać ci komfort codziennego funkcjonowania, zapewniając wyraźne widzenie do bliży, odległości pośredniej i dali.

Czy zastosowanie soczewek wewnątrzgałkowych AcrySof® IQ PanOptix® oznacza, że nigdy więcej nie będę musieć nosić okularów ani soczewek kontaktowych?

Soczewka AcrySof® IQ PanOptix® została zaprojektowana w celu zapewnienia dobrego widzenia w większości codziennych sytuacji bez konieczności noszenia okularów. Nadal możesz potrzebować okularów do niektórych określonych zadań. Dotyczy to wszystkich soczewek wewnątrzgałkowych.

Ważne informacje o produkcie Soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof® IQ PanOptix® do korekcji starczowzroczności.

WSKAZANIA:

Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ PanOptix® korygująca prezbiopię jest  przeznaczona do pierwotnej implantacji w torebce soczewki w komorze tylnej w celu korekcji wzrokowej afakii wtórnej do usunięcia soczewki z zaćmą u dorosłych pacjentów z prezbiopią i bez niej, którzy chcą widzieć do bliży, odległości pośredniej i dali z większą niezależnością od korekcji okularowej.

OSTRZEŻENIA:

Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, procedura ta jest obarczona ryzykiem. Przed wszczepieniem soczewek tego typu chirurg powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka w oparciu o staranną ocenę przedoperacyjną i rozsądną ocenę kliniczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów z którymkolwiek ze schorzeń opisanych w przeznaczonej dla lekarza informacji o produkcie AcrySof® IQ PanOptix®. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać zaburzeń widzenia i/lub trudności w widzeniu ze względu na konstrukcję soczewki wieloogniskowej, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Podobnie jak w przypadku innych soczewek wieloogniskowych, objawy wzrokowe mogą być na tyle znaczące, że pacjent poprosi o eksplantację soczewki AcrySof® IQ PanOptix®. Zmętnienie tylnej torebki soczewki (PCO) może znacząco wpływać na widzenie pacjentów z wieloogniskowymi soczewkami IOL szybciej w trakcie progresji niż w przypadku pacjentów z jednoogniskowymi soczewkami IOL.

UWAGA:

Pełna lista wskazań, ostrzeżeń i środków ostrożności znajduje się w informacji o instrukcji użycia dla modelu TFNT00.