Co mogę zrobić, by skorzystać z zalet soczewek wewnątrzgałkowych PanOptix®?

Soczewki wieloogniskowe, takie jak PanOptix® są w zasadzie w Polsce dostępne wyłącznie dla pacjentów decydujących się na odpłatny zabieg w prywatnym ośrodku okulistycznym.

Jeśli chcesz skorzystać z zalet soczewki PanOptix® umów się na wizytę w takim ośrodku by porozmawiać z okulistą o najlepszych rozwiązaniach dla Ciebie i zapytać, czy soczewki AcrySof® IQ PanOptix® mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Co mogę zrobić, by skorzystać z zalet soczewek wewnątrzgałkowych PanOptix®?

Soczewki wieloogniskowe, takie jak PanOptix® są w zasadzie w Polsce dostępne wyłącznie dla pacjentów decydujących się na odpłatny zabieg w prywatnym ośrodku okulistycznym.

Jeśli chcesz skorzystać z zalet soczewki PanOptix® umów się na wizytę w takim ośrodku by porozmawiać z okulistą o najlepszych rozwiązaniach dla Ciebie i zapytać, czy soczewki AcrySof® IQ PanOptix® mogą być dla Ciebie odpowiednie.

Twój okulista zada ci kilka pytań, aby ustalić, która soczewka jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia, na przykład czy wolisz nie nosić okularów po operacji, jakie czynności wykonujesz na co dzień, jakie jest Twoje hobby.

Twój okulista może pomóc Ci zrozumieć, jaki masz wybór jeśli chodzi o soczewki wewnątrzgałkowe, dzięki czemu będziesz mógł podjąć świadomą decyzję, która z dostępnych opcji najlepiej spełni Twoje oczekiwania dotyczące jakości widzenia i może ograniczyć lub wyeliminować potrzebę noszenia okularów po zabiegu.

*W badaniu przeprowadzonym wśród 5 104 dorosłych w wieku 60+ w 12 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Ważne informacje o soczewce wewnątrzgałkowej AcrySof® IQ PanOptix®, korygującej prezbiopię

WSKAZANIA:

Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ PanOptix® korygująca prezbiopię jest  przeznaczona do pierwotnej implantacji w torebce soczewki w komorze tylnej w celu korekcji wzrokowej afakii wtórnej do usunięcia soczewki z zaćmą u dorosłych pacjentów z prezbiopią i bez niej, którzy chcą widzieć do bliży, odległości pośredniej i dali z większą niezależnością od korekcji okularowej.

OSTRZEŻENIA:

Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, procedura ta jest obarczona ryzykiem. Przed wszczepieniem soczewek tego typu chirurg powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka w oparciu o staranną ocenę przedoperacyjną i rozsądną ocenę kliniczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów z którymkolwiek ze schorzeń opisanych w przeznaczonej dla lekarza informacji o produkcie AcrySof® IQ PanOptix®. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać zaburzeń widzenia i/lub trudności w widzeniu ze względu na konstrukcję soczewki wieloogniskowej, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Podobnie jak w przypadku innych soczewek wieloogniskowych, objawy wzrokowe mogą być na tyle znaczące, że pacjent poprosi o eksplantację soczewki AcrySof® IQ PanOptix®. Zmętnienie tylnej torebki soczewki (PCO) może znacząco wpływać na widzenie pacjentów z wieloogniskowymi soczewkami IOL szybciej w trakcie progresji niż w przypadku pacjentów z jednoogniskowymi soczewkami IOL.

UWAGA:

Pełna lista wskazań, ostrzeżeń i środków ostrożności znajduje się w informacji o instrukcji użycia dla modelu TFNT00.