Co to jest PanOptix®?

Soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix® powstała w oparciu o zaufaną platformę Acrysof®. Na całym świecie wszczepiono już ponad 100 milionów soczewek wewnątrzgałkowych z tej rodziny.

Soczewki trójogniskowe to obecnie najnowocześniejszy rodzaj soczewek wewnątrzgałkowych. Zapewniają one wyraźne widzenie do bliży, odległości pośredniej i dali. Ich konstrukcja optyczna została stworzona z myślą o tym, by umożliwić niezależność od okularów osobom prowadzącym aktywne życie.

Jeśli chcesz zmniejszyć swoją zależność od okularów, soczewka AcrySof® IQ PanOptix® może spełnić Twoje oczekiwania. Jest to trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa zaprojektowana, tak aby zapewnić wyraźne widzenie do bliży, odległości pośredniej i dali po zabiegu usunięcia zaćmy.

Co to jest PanOptix®?

Soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix® powstała w oparciu o zaufaną platformę Acrysof®. Na całym świecie wszczepiono już ponad 100 milionów soczewek wewnątrzgałkowych z tej rodziny.

Soczewki trójogniskowe to obecnie najnowocześniejszy rodzaj soczewek wewnątrzgałkowych. Zapewniają one wyraźne widzenie do bliży, odległości pośredniej i dali. Ich konstrukcja optyczna została stworzona z myślą o tym, by umożliwić niezależność od okularów osobom prowadzącym aktywne życie.

Jeśli chcesz zmniejszyć swoją zależność od okularów, soczewka AcrySof® IQ PanOptix® może spełnić Twoje oczekiwania. Jest to trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa zaprojektowana, tak aby zapewnić wyraźne widzenie do bliży, odległości pośredniej i dali po zabiegu usunięcia zaćmy.

Widzenie do bliży

Widzenie na odległości pośrednie

Widzenie do dali

Widzenie do bliży: Czytanie menu, informacji na opakowaniach, książek lub korzystanie z telefonu
Widzenie na odległości pośrednie: Gotowanie i używanie komputera/tabletu
Widzenie do dali: Prowadzenie samochodu, jazda na rowerze lub podróżowanie

Soczewki trójogniskowe, takie jak PanOptix®, to najnowocześniejszy dostępny obecnie rodzaj soczewek wewnątrzgałkowych. Zostały zaprojektowane tak, by zapewnić wyraźne widzenie w pełnym zakresie odległości – od bliży do dali.

Na rynku dostępnych jest wiele soczewek trójogniskowych, które zapewniają różne punkty ogniskowania umożliwiających widzenie na odległości pośrednie.


Niektóre soczewki trójogniskowe są zaprojektowane dla pośredniego punktu ogniskowania w odległości 80 cm, podczas gdy soczewki trójogniskowe PanOptix® są zoptymalizowane dla najlepszego widzenia przedmiotów oddalonych o ok. 60 cm.

Wykazano, że ta odległość jest bardziej naturalną odległością, na którą patrzymy wykonując codzienne czynności i odpowiada ona długości ramienia przeciętnej osoby. Twój specjalista powinien poinformować Cię o zaletach i wadach różnych opcji w zależności od Twoich potrzeb.


Soczewka PanOptix® została zaprojektowana tak, by zapewnić bardziej komfortowe widzenie do odległości pośredniej 60 cm bez konieczności zakładania okularów.

Na rynku dostępnych jest wiele soczewek trójogniskowych, które zapewniają różne punkty ogniskowania umożliwiających widzenie na odległości pośrednie.

Niektóre soczewki trójogniskowe są zaprojektowane dla pośredniego punktu ogniskowania w odległości 80 cm, podczas gdy soczewki trójogniskowe PanOptix® są zoptymalizowane dla najlepszego widzenia przedmiotów oddalonych o ok. 60 cm.

Wykazano, że ta odległość jest bardziej naturalną odległością, na którą patrzymy wykonując codzienne czynności i odpowiada ona długości ramienia przeciętnej osoby. Twój specjalista powinien poinformować Cię o zaletach i wadach różnych opcji w zależności od Twoich potrzeb.


Soczewka PanOptix® została zaprojektowana tak, by zapewnić bardziej komfortowe widzenie do odległości pośredniej 60 cm bez konieczności zakładania okularów.

Jakie są zalety soczewki wewnątrzgałkowej PanOptix®?
Zalety soczewki AcrySof® IQ PanOptix®:
  • Badanie wykazało, że 94,8% pacjentów, u których zastosowano soczewki PanOptix®, nie musiało używać okularów do widzenia do dali
  • Trwała stabilność soczewki PanOptix® powoduje znacząco mniejszą potrzebę wykonywania korekt po zabiegu, w porównaniu do innych soczewek trójogniskowych.
  • Soczewka PanOptix® zapewnia bardziej komfortowe i wyraźne widzenie odległości pośredniej 60 cm (długość ramienia) w porównaniu z innymi soczewkami trójogniskowymi
Twój specjalista powinien porozmawiać z Tobą o zaletach i wadach różnych opcji i zaproponować rozwiązanie najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.

Należy pamiętać, że ze względu na konstrukcję soczewki wieloogniskowej, niektórzy pacjenci mogą doświadczać zaburzeń widzenia i/lub trudności w widzeniu szczególnie w słabym oświetleniu.

Około 66% ankietowanych pacjentów po zabiegu usunięcia zaćmy zgłaszało potrzebę stosowania okularów korekcyjnych po wszczepieniu innych soczewek wieloogniskowych.*

Zapytaj swojego lekarza, czy wsczepienie soczewki PanOptix® może spełnić Twoje oczekiwania dotyczące jakości widzenia, związane z Twoim stylem życia.

*W badaniu przeprowadzonym wśród 5 104 dorosłych w wieku 60+ w 12 krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Ważne informacje o produkcie Soczewki wewnątrzgałkowe AcrySof® IQ PanOptix® do korekcji starczowzroczności.

WSKAZANIA:

Soczewka wewnątrzgałkowa AcrySof® IQ PanOptix® korygująca prezbiopię jest  przeznaczona do pierwotnej implantacji w torebce soczewki w komorze tylnej w celu korekcji wzrokowej afakii wtórnej do usunięcia soczewki z zaćmą u dorosłych pacjentów z prezbiopią i bez niej, którzy chcą widzieć do bliży, odległości pośredniej i dali z większą niezależnością od korekcji okularowej.

OSTRZEŻENIA:

Podobnie jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, procedura ta jest obarczona ryzykiem. Przed wszczepieniem soczewek tego typu chirurg powinien rozważyć stosunek korzyści do ryzyka w oparciu o staranną ocenę przedoperacyjną i rozsądną ocenę kliniczną. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów z którymkolwiek ze schorzeń opisanych w przeznaczonej dla lekarza informacji o produkcie AcrySof® IQ PanOptix®. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać zaburzeń widzenia i/lub trudności w widzeniu ze względu na konstrukcję soczewki wieloogniskowej, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Podobnie jak w przypadku innych soczewek wieloogniskowych, objawy wzrokowe mogą być na tyle znaczące, że pacjent poprosi o eksplantację soczewki AcrySof® IQ PanOptix®. Zmętnienie tylnej torebki soczewki (PCO) może znacząco wpływać na widzenie pacjentów z wieloogniskowymi soczewkami IOL szybciej w trakcie progresji niż w przypadku pacjentów z jednoogniskowymi soczewkami IOL.

UWAGA:

Pełna lista wskazań, ostrzeżeń i środków ostrożności znajduje się w informacji o instrukcji użycia dla modelu TFNT00.